گلچین کاشان عطر سلامتی
         جهت
خرید کلیک نمایید

پشت میز نشینی و ابتلا به مشکلات قلبی

روي صحبت ما با کساني است که بيشتر وقتشان را پشت ميز مي نشينند آن ها مستعد ابتلا به نارسايي قلبي هستند و خطر ابتلاي آن ها به مشکلات قلبي بيشترين تهديد براي سلامت آنان به شمار مي رود بهتر است اين افراد مقداري از وقتشان را به روزش و فعاليت بگذرانند تا از اين عارضه در امان بمانند!
مدت زمان طولاني  با خطر نارسايي قلبي ارتباط دارد و محققان دريافته‌اند افراد کم تحرک، 52 درصد بيشتر به نارسايي قلبي دچار شدند.

 نارسايي قلبي زماني رخ مي‌دهد که قلب قادر به پمپاژ خون و انتقال اکسيژن کافي به اندامهاي ديگر بدن نيست. اگرچه اين به معناي توقف کار قلب نيست، با اين وجود وضعيت خطرناکي است.
طبق گزارش مرکز کنترل و پيشگيري از بيماري آمريکا (CDC) نارسايي قلبي بيش‌ از پنج ميليون نفر را در آمريکا تحت‌ تاثير قرار داده که به طور تقريبي علت يکي از هر 9 مرگ در آمريکا است و هزينه‌اي در حدود 32 ميليارد دلار در‌سال بر کشور تحميل مي‌کند.
پژوهشگران در تحقيق خود به بررسي داده‌هاي مربوط به 84 هزار و 170 مرد در برنامه‌ يک گروه متنوع از‌ نظر نژادي پرداختند که اين افراد در برنامه‌ تحقيق سلامت مردان کاليفرنيا شرکت‌ کرده بودند. شرکت‌کنندگان بين 45 و 69 ساله بوده و در زمان ورود در بررسي هيچ علائمي از نارسايي قلبي نداشتند. در پيگيري هشت سال بعد، به‌ طور متوسط در 3473 نفر از شرکت‌کنندگان نارسايي قلبي تشخيص داده شد.
براي ارزيابي ميزان فعاليت جسمي، محققان از معادل متابوليک کار (‌MET‌s) (معياري از مصرف انرژي بدن) استفاده کردند در حالي‌که زمان نشستن (بي‌حرکتي) برحسب ساعت اندازه‌گيري شد.
محققان با بررسي داده‌ها دريافتند که مستقل از زمان نشستن، مردان با کمترين ميزان فعاليت بدني در مقايسه با مردان با بالاترين سطح فعاليت بدني با احتمال 52 درصد بيشتر به نارسايي قلبي دچار شدند.
محققان مي‌گويند: صرف‌نظر از ميزان ورزش، مرداني که به‌ مدت پنج ‌ساعت يا بيشتر در خارج از محل کار، نشسته (بي‌حرکت) بودند، 34‌ درصد بيشتر در‌معرض نارسايي قلبي قرار داشتند. همچنين مرداني که بيش‌ از پنج ‌ساعت در روز را خارج از محل کار، نشسته (بي‌حرکت) بودند و کمترين ورزش را انجام مي‌دادند، در مقايسه با همتايان خود که کمتر‌ از دو ساعت در روز مي‌نشستند و بيشترين ورزش را انجام مي‌دادند، دو برابر بيشتر احتمال داشت که به نارسايي قلبي دچار شوند.
با توجه به اينکه محققان داده‌هاي مربوط به زنان را در نظر نگرفتند، نمي‌توان گفت که آيا اين نتايج براي زنان نيز قابل تعميم است. همچنين، همه‌ اين مردان شرکت‌کننده در‌ يک برنامه‌ي سلامت جامع بودند، پس مشخص نيست که آيا اين يافته‌ها براي افرادي غير از آنها نيز قابل اعمال است.
محدوديت ديگر اين تحقيق آن است که داده‌ها تنها زمان بي‌حرکت بودن خارج از محل کار را پوشش مي‌دهد، بنابراين به‌ طور موکد نمي‌توان گفت که اين تحقيق مي‌تواند بر تمامي فعاليت هاي نشسته اعمال شود.
به گفته محققان، اين يافته‌ها توصيه‌هاي انجمن قلب آمريکا را پشتيباني مي‌کند که برمبناي آن بزرگسالان بايد حداقل 150 دقيقه در هفته به ورزش هوازي باشدت متوسط بپردازند تا خطر ابتلا به نارسايي قلبي و ساير بيماري‌هاي قلبي‌ و‌ عروقي کاهش يابد.


ايسنا

جدیدترین محصولات ما

 • عرق نعنا

  طبیعت گرم

 • معجون چای

  طبیعت گرم

 • عرق کاسنی

  طبیعت سرد

 • عرق زنیان

  طبیعت سرد

 • عرق زیره سبز

  طبیعت معتدل

 • عرق شاهتره

  طبیعت گرم

 • عرق رازیانه

  طبیعت سرد

 • عرق دارچین

  طبیعت گرم

 • عرق هل

  طبیعت گرم

 • عرق بیدمشک

  طبیعت معتدل

 • عرق آویشن

  طبیعت سرد

 • عرق گزنه

  طبیعت گرم

 • معجون چای

  طبیعت معتدل

 • عرق بهار نارنج

  طبیعت گرم

 • گلاب

  طبیعت گرم

 • عرق اسطوخدوس

  طبیعت سرد

محصولات ویژه ما