گلچین کاشان عطر سلامتی
         جهت
خرید کلیک نمایید

لیست کامل عرقیات

ليست کامل عرقيات گياهي
1- عرق آويشن (گرم)
تقويت بدن : تقويت معده – رفع ترشي معده – تقويت بينايي – ضددردوتشنج – رقيق کننده خون – درعفونتهاي ريوي ، زکام ، برنشيت ، آسم – گريپ آنژين وسوء هاضمه بي همتاست – براي نقرس وسياتيک مفيداست .
طريقه مصرف : بعدازهرغذا نصف استکان ميل کنيد – جهت زکام وگريپ شبي يک بار نصف استکان رادر يک ظرف آب جوش بريزيدوبخوردهيد .

2- آبغوره (سرد و خشک)
مفيدجهت تسفيه خون – ضدچاقي و چربي خون – رفع پا درد – جهت تهيه سالاد و چاشني غذا .

3- آبليمو (سرد)
صفرا بر- رفع عطش – سرشاراز ويتامين ث – چاشني غذا و تهيه سالاد

4- عرق اترج (گرم)
تقويت قلب و معده – کبد رااز سموم پاک ميکند – به علت دارا بودن کلسيوم فراوان غم و غصه رااز بين مي برد – دربند آمدن اسهال کودکان بسيار مؤثر است.
طريقه مصرف : قبل از هر غذا نصف استکان ميل شود .

5- عرق اسطو خودوس (گرم)
مفيد جهت انواع سردرد ، سرگيجه ، ضربه هاي مغزي ، لرزش اعضاي بدن ، عصبانيت ، فراموشي و درمان نقرس – بيماري هاي کليه و کبد را تسکين مي دهد – رافع عفونت هاي مجاري تنفس وگريپ – آرام بخش و خواب آور خوبي مي باشد.
طريقه مصرف : روزي سه مرتبه هروعده نصف استکان ميل کنيد .

6- اکسير خوشبو (اگير ترکي) (گرم)
تقويت معده – لطافت دهنده صورت – مؤثر دررفع لکنت زبان و زودبه حرف آمدن اطفال – در کوچک شدن طحال و قطره قطره آمدن ادرار مفيد است .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا نصف استکان ميل شود .

7- عرق برگ مورد (سرد)
تقويت موي سر – ريزش مو مخصوصا موهاي چرب – خارش وسوزش بدن و جوش صورت را درمان مي کند – رافع تنگ نفس – ضد عفوني دستگاه تنفس وسرفه – غرغره کردن دردهان ضد عفوني کننده دهان و آف و گلواست – ضد خونريزي هاي داخلي .
طريقه مصرف : جهت امرازداخلي قبل ازهرغذايک استکان ميل شود – جهت ريزش مو شبي يک بار کمي روي موها بريزيد و کاملا ماساژ دهيد – جهت خارش و جوش صورت روي جوش ها يا بدن بماليد

8- عرق اکاليپتوس
ضد عفوني کننده – تب بر – رفع سرما خوردگي – پايين آورنده قند خون و ميکروب کش
طريقه مصرف : قبل از هرغذا يک استکان ميل کنيد.
جهت ميکروب کشي و ضدعفوني کننده هواي داخل منزل و رفع سرما خوردگي يک استکان رادرنيم ليتر آب ريخته و روزي سه مرتبه بخور دهيد

9- عرق بابونه (گرم)
نيرو بخش – تبهاي بلغمي و عفوني و سودايي و عفونتهاي دردناک را تسکين مي دهد – اختلالات قاعدگي و دردناک رامنظم مي کند – کرم کش است و يبوست مزاج و بلغم رااز بين مي برد .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان ميل کنيد .
تذکر : مصرف مداوم جهت خانمهاي باردار مضر است .

10- عرق باد رنجبويه (گرم)
تقويت مغز و اعصاب و حافظه و قلب و حواس پنج گانه (گوش – چشم – بيني – زبان - پوست) درمان خستگي هاي روحي و عصبانيت ،بي حوصلگي ، سردرد عصبي و تنگ نفس و ضد استفراغ هاي دوران بارداري .
طريقه مصرف : بعد از هرغذا يک استکان ميل کنيد .
ضمنا جهت گزيدگي حشرات مانند زنبور – پشه و... بسيار مفيد است ، با پنبه به محل گزيدگي بماليد .

11- عرق برگ چنار (بسيار سرد)
چاق کننده – تب بر – ضد آسم – ضعف اعصاب – درد و ورم مفاصل را که از گرمي مزاج باشد تسکين مي دهد – ماليدن بر بدن پوست را جلا ميدهد .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان ميل شود .

12- عرق برگ زيتون
مدر – پائين آورنده فشار خون – مفيد براي نا رسائي هاي کبدي – رافع سردرد – تقويت حافظه – مزمزه کردن در دهان درد دندان را تسکين مي دهد .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان ميل شود .

13- عرق برگ گردو (گرم)
پايين آورنده قند خون – درمان نقرس – ورم مفاصل را که ازسردي مزاج باشد تسکين مي دهد .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان ميل شود .

14- عرق بومادران (گرم)
نيرو بخش – تقويت قلب و اعصاب – ضد تشنج –تب بر – تصفيه کننده خون – درمان ورم معده و روده – مفيد جهت بواسير – اختلالات قاعدگي و دردناک را بر طرف مي کند – درمان عضله و گرفتگي دراطراف قلب و خواب رفتن دستها .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود .

 15- عرق بهار نارنج (گرم)
تقويت قلب واعصاب – ضد تشنج – آرام بخش – ضد هيستري – رفع افسردگي – درمان بي خوابي و اختلالات عصبي – رفع سکسکه .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان و يا به صورت شربت ميل شود .

16- عرق بيد (سرد)
تقويت معده - آرام بخش – تقويت قلب – ضد تشنج – تب بر- درمان يرقان و سردرد – تسکين دهنده دردهاي تناسلي – لطافت کننده موي سر و رفع شور سر .
طريقه مصرف : جهت امراز داخلي : قبل از هر غذا نصف ليوان ميل شود . جهت سر : شبي يک بار کاملا موها را ماساژ دهيد .

17- عرق بيد مشک (معتدل)
تقويت قلب – رفع گرفتگي و خفقان قلب – تقويت عمومي بدن – ملين – مصرف بيدمشک در دوران جواني مانع فشار خون در زمان پيري مي شود .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان و يا به صورت شربت ميل شود .

18- عرق بيد کاسني (سرد)
تقويت معده – آرام بخش – تقويت قلب – تب بر – ضد يرقان – تصفيه کننده خون – ضد تشنج – صفرا بر – تقويت پوست – تقويت کبد .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا نصف ليوان ميل شود .

19- عرق پونه (گرم)
اشتها آور – باد شکن – ضد اسهال – مسکن سکسکه – رفع سوزش معده – ضد سرفه – خلط آور .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا نصف استکان ميل شود .
تذکر : مصرف مداوم جهت خانمهاي بار دار مضر است .

20- چهار عرق (گرم)
تقويت معده - رفع ترشي معده - هضم کننده غذا - رفع دل درد .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا نصف استکان ميل شود .

21- عرق تره (گرم)
ضد سرفه - سينه را نرم مي کند - خلط آور - درمان زکام لارنژيت و برونشيت بطور کلي در التهابات دستگاه هاي تنفس و ورم هاي آن ها به کار مي رود - کيسه صفرا را باز مي کند - به هضم غذا کمک مي کند – مقوي کمر و شهوت را زياد مي کند – معالج بواسير و بادهاي غليظ شکم مي باشد – خون بواسير را قطع مي کند – پاک کننده ترشحات رحم و ضد عفوني کننده آن و مانع سقط جنين مي شود – رنگ چهره را باز مي کند و بر زيبائي و لطافت پوست مي افزايد .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود .

22- عرق چهار زيره (گرم)
مقوي معده – ضد نفخ و گاز معده – درمان قلنج – هضم کننده غذا – زياد کننده شير مادر .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود .

23- چهار عرق (سرد)
تب بر – ضد يرقان – تصفيه کننده خون – ضد تشنج – تقويت پوست و کبد – شستشوي کليه ها – آرام بخش .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان ميل شود .

24- عرق چهل گياه (گرم)
تقويت کننده معده – رفع ترشي معده – هضم غذا را آسان مي کند – رافع دل دردهاي ناشي از سردي مزاج و دل پيچه .
طريقه مصرف : جهت سلامتي خودتان بعد از هر غذا نصف استکان ميل کنيد .

25- عرق خارک خاسک (سرد)
ضد عفوني کننده کليه ها – سنگ هاي کليه و مثانه را خرد کرده و از بين مي برد – درد کليه را تسکين مي دهد – درمان قلنج – شهوت را زياد مي کند .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان ميل کنيد و در مواقع درد کليه به جاي آب مصرف شود .

26- عرق خار شتري (سرد)
دافع سنگ هاي کليه و مثانه – شستشو دهنده کليه ها – مفيد جهت سياه سرفه و سلامتي کليه ها .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان و در مواقع درد کليه يا احساس سنگ در کليه و مثانه به جاي آب ميل کنيد .

27- عرق خرفه (سرد)
تب برب – تصفيه کننده خون – تشنگي را به خوبي تسکين ميدهد – در رفع سوزش لوله مري و دهانه معده که بر اثر ترش کردن غذا باشد اثر مفيد دارد – سرفه هاي مزمن را که همراه با اخلاط خوني باشد بخوبي معالجه مي کند – مفيد جهت مبتلايان به گواتر – بر طرف کننده سردردهاي ميگرني – صفرا بر – درمان خونريزي هاي نا منظم زنانگي و در بند آمدن آن بسيار مفيد است – اشتها آور و چاق کننده نيز مي باشد – مفيد جهت بواسير .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان ميل شود .

28- عرق دارچين (گرم)
تقويت معده – مقوي قوه با – تقويت عمومي بدن – تقويت اعصاب – بوي بد دهان را از بين مي برد – ضد سرفه هاي مرطوبي – وحشت و خفقان و ترس و وسواس و جنون را از بين مي برد .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا نصف استکان – با ريختن چند قطره عرق دارچين در چاي ، چاي خوش طعم و دلپذير بنوشيد .
تذکر : مبتلايان به فشار خون از مصرف آن خوداري کنند .

29- عرق رازيانه (گرم)
ضد نفخ – درمان قلنج – رفع بلغم – زياد کننده شير مادر – مصرف عرق رازيانه در دوران بارداري چشمانه نوزاد را زيبا مي کند .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود .
تذکر : بعلت دارا بودن هورمون هاي زنانه مصرف مداوم جهت آقايان مضر است .

30- عرق زنجبيل (گرم)
تقويت معده و کبد – دفع بلغم – باد شکن – نيرو دهنده قواي جنسي – رفع مسموميت هاي غذائي و ميوه اي .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا نصف استکان ميل شود .

31- عرق زنيان (گرم)
ضد عفوني کننده قوي معده – ضد نفخ ، قارچ و انگل – براي رفع اعتياد و مضرات آن بسيار نافع است – دافع رطوبات بدن و معده – ضد اسهال – جهت فلج و رعشه مفيد است .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا نصف استکان ميل شود .

32- عرق زيره (گرم)
لاغر کننده - دافع تنگ نفس – هضم کننده غذا – باد شکن – زياد کننده شير مادر – ملين .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود . جهت لاغر شدن حداقل به مدت چهل روز روزي 4 مرتبه ميل کنيد .

33- عرق زوفا
نيرو دهنده – تقويت معده – ضعف معده – ضد سرماخوردگي و سرفه خلط آور – رفع عفونتهاي ريوي و زکام هاي نزله اي و مزمن – در درمان آسم اثر فراوان دارد – رفع کم خوني دختران جوان در دوران بلوغ – غرغره کردن در دهان درد گلو را تسکين مي دهد .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان ميل شود .

34- عرق زيره سياه (گرم)
تقويت معده – ضد نفخ – مفيد جهت هضم غذا و قلنج – لاغر کننده .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود .

35- سرکه سيب
ضد چاقي – مفيد براي شادابي و طراوت پوست – درد مفاصل – آرترز و بيماري هاي قلبي را از شما دور مي کند رگ هاي خوني را نرم و قابل انعطاف مي سازد و از فشار خون جلوگيري مي کند – چربي خون را پايين مي آورد – ضد عفوني کننده و ميکروب کش است سرشار از کلسيم و پتاسيم و انواع ويتامين ها مي باشد .
طريقه مصرف : يک قاشق غذا خوري سرکه سيب را با يک قاشق چايخوري عسل طبيعي و نصف ليوان آب ولرم مخلوط کرده و هر روز قبل از صبحانه ميل کنيد يا نصف استکان سرکه سيب را در يک وقت معين هر روز همراه با غذا يا سالاد مصرف کنيد .

36- سرکه سفيد و قرمز
چاشني غذا – جهت تهيه سس مايونز و سالاد و تهيه انواع ترشيجات

37- عرق سنبل الطيب (گرم)
محرک قلب و اعصاب – آرام بخش – رفع نگراني و اضطراب ، دلهره ترس و وحشت – ضد هيستري و مسکن سر دردهاي ميگرني – ادرار مبتلايان به مرض قند را کم مي کند .
طريقه مصرف : بعد از غذا يک استکان و شب موقع خواب مصرف شود .

38- عرق سير (گرم)
دافع رطوبت بدن ومعده – هاضم غذا – اشتها آور - رقيق کننده خون – فشار خون را به طور ثابت پايين مي آورد – ضد عفوني کننده دستگاه تنفس و دستگاه گوارش –  دفع کننده انواع کرم معده – درمان تب هاي کهنه – ضد ميکروب – باز کننده رنگ چهره – مصرف کم آن در دوران بارداري باعث خوش آب و رنگي نوزاد مي شود – از سفيد شدن موهاي سر و بدن جلو گيري مي کند .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل کنيد .
توضيع : عرق سير بويي از سير در دهان شما نمي ماند .

39- عرق شاطره (معتدل)
تصفيه کننده خون – صفرا بر – ضد يرقان – تب بر – تقويت کننده پوست و کبد – ادرار آور – دفع بلغم – ضد اسکوربورت (کمبود ويتامين ث در بدن ) – تقويت لثه و از خونريزي آن جلو گيري مي کند .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک ليوان ميل شود .

40- عرق شاه اسپرم (معتدل)
تقويت معده – باد شکن – ضد عفوني کننده دهان و دستگاه گوارش – رفع دل درد – بوي بد سير و پياز را از بين مي برد – رفع سر دردهاي يک طرفه و عصبي – ضد سرفه و آنژين – رفع التهابات دستگاه مجاري ادرار – جهت افرادي که هنگام مسافرت با هرنوع وسيله نقليه اي که دچار سردرد و استفراغ مي شود بسيار نافع است .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود .

41- عرق شلتوک (سرد)
پياز موي سر را تقويت مي کند و مانع ريزش مو مي شود و از سفيد شدن موهاي سر جلو گيري مي کند – چاق کننده .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک ليوان ميل شود .

42- عرق شنبليله (گرم)
پايين آورنده قند خون – درمان کم خوني – چاق کننده – نرمي استخوان را از بين مي برد – تقويت موي سر .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا نصف ليوان ميل شود .

43- عرق شويد (گرم)
پايين آورنده چربي خون – مقوي معده – باد شکن – رفع سکسکه و دل درد – قاعده آور – درد پشت و کليه و مثانه را تسکين مي دهد – رافع تنگ نفس و ضعف معده – زياد کننده شير مادر .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا نصف ليوان ميل شود .

44- عرق شيرين بيان (گرم)
درمان زخم معده و اثني عشر – تقويت دستگاه گوارش – عفونتهاي ريه وکليه را برطرف مي کند – ضد سرفه ، خلط آور – سينه را نرم و صدا را باز مي کند – يبوست مزاج و بواسير را از بين مي برد .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان و بعد از هر غذا نصف استکان ميل شود .

45- عرق صنوبر (گرم)
محرک و مقوي اعصاب – رفع سرما خوردگي ، زکام ، نزله ، برونشيت ، عفونت سينه ، درد گلو – براي فلج و لقوه و بي حسي اعضاي بدن و بعضي از تنگ نفس ها مفيد است – درد کليه و مثانه را تسکين مي دهد .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان ميل شود .

46- عرق طارونه (گرم)
تقويت اعصاب – آرام بخش – امراض روماتيسمي و درد مفاصل را از بين مي برد – محرک و نيرو دهنده قواي جنسي .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا نصف ليوان ميل شود .

47- عرق کاسني (سرد)
تب بر – تقويت پوست و کليه و کبد – خون را تصفيه مي کند و حرارت آن را پايين مي آورد و رگ هارا باز مي کند – درد مفاصل را که از گرمي مزاج باشد مداوا مي کند – داراي ويتامين ث –  پايين آورنده فشار خون .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک ليوان ميل شود .
توضيع : مصرف اين عرق در دوران بار داري نوزاد را زيبا و خوش آب و رنگ کرده و زايمان را آسان مي کند .

48- عرق کاکاتو (گرم)
ضد نفخ – تقويت معده – مفيد جهت برونشيت و سياه سرفه – خلط آور – کرم کش (در بند آمدن خونريزي بيني بسيار مؤثر است) در موقع خونريزي کمي از اين عرق را استنشاق کنيد .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود .
توضيع : ضمنا دوغ و ماست را خوش طعم و گوارا مي کند . جهت مصرف براي دوغ دو قاشق غذا خوري در يک ليتر دوغ بريزيد .

?9-عرق کلپوره (گرم)
نيرو بخش – مقوي – اشتها آور – ضد تشنج و دل درد و استفراغ – آسم را تسکين مي دهد – اختلالات عصبي و اعمال کليه را تنظيم مي کند .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود .
توضيع : مؤثر در رفع نازايي . طريقه مصرف : خانم ها به مدت سه ماه قبل از بار دار شدن به طور مداوم روزي سه استکان ميل کنند و جهت زايمان آسان يک ماه مانده به وضع حمل به صورت منظم روزي سه مرتبه ميل کنند .

50- عرق کيالک (سرد)
مفيد جهت بيماري هاي قلبي – طپش قلب و زربان آن را منظم مي کند – باز کننده انسداد عروق و از سخت شدن رگها جلو گيري مي کند – تقويت معده – صفرا بر – ضد تشنج و اسهال .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان ميل شود .

51- عرق گشنيز (سرد)
مقوي مغز و قلب – رفع خفقان – وسواس و هيستري – مقوي معده – ضد عفوني کننده مجاري ادرار – ميکروب کش – شستشوي دهان با اين عرق جوش ها و آف دهان را از بين مي برد – لثه را محکم مي کند واز خونريزي آن جلو گيري مي کند.
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود .
تذکر : از مصرف زياد آن خودداري شود .

52- عرقه گزنه (گرم)
پايين آورنده قند خون – خلط آور – رافع تنگ نفس – نيرو دهنده – زياد کننده شير مادر – قاعده آور – ضمنا مزمزه در دهان لثه ها را تقويت کرده و غرغره کردن آن براي ورم لوزه و زبان کوچک مفيد است .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان ميل شود .

53- گلاب (گرم)
البته گلاب با عطر و رايحه دل انگيزي که دارد در همه جا و همه چيز مي شود مصرف کرد و لازم به ذکر خواص آن نمي باشد : مقوي مغز واعصاب – غش و ضعف و بيهوشي را رافع مي کند – دفع بلغم – لثه را سخت مي کند – صفرا بر .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا نصف استکان ميل شود .
تذکر : در مواقع سرماخوردگي از مصرف آن خودداري شود .

54- عرق گلپره (گرم)
ضد نفخ – محرک اشتها و دستگاه حاضمه را تقويت مي کند – ضد عفوني کننده – ضد تشنج و انگل و سکسکه – معالج هيستري – عفونتهاي دستگاه تنفس – تقويت حافظه – جهت فلج و بي حسي اعضاي بدن مفيد است – ادرار آور و قاعده آور – دافع بلغم .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود .

55- عرق گل گاو زبان (گرم)
آرام بخش – دلهره و اضطراب و وحشت را از بين مي برد – اعضاي بدن را تقويت نموده و روح را نشاط مي بخشد – سودا و صفرا بر است – معالج گريپ و برونشيت – رافع تنگ نفس – مفيد جهت افراد مبتلا به وسواس .
طريقه مصرف : صبح و ظهر قبل از غذا يک استکان و شب موقع خواب يک استکان ميل شود . ضمنا : اگر با عرق سنبل الطيب مصرف شود خواب آور بسيار خوبي است .

56- عرق مخلصه (گرم)ببخ
تقويت اعصاب – تقويت معده و کبد – جهت آرتروز و کمر درد و درد مفاصل بسيار مفيد است – درمان قلنج .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان ميل شود .

57- عرق نسترن (گرم)
تقويت قلب – تصفيه کننده خون – سرشار از ويتامين ث – مفيد جهت سنگ کيسه صفرا – اسهال کودکان را بند مي آورد .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان و يا به صورت شربت ميل شود .

58- عرق مرزنجوش (گرم)
مقوي معده - رفع دل درد و سوء هاضمه – باد شکن – ضد تشنج – ضد ميگرن – آرام بخش – معالج زکام و آب ريزش بيني .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود . جهت زکام و آب ريزش بيني روزي دو مرتبه همراه با کمي آب گرم استنشاق کرده و شبي يک بار بخور دهيد .

59- عرق مرزه (گرم)
تقويت معده – ضد ترشي معده – ضد نفخ – دافع انگل روده و معده نرمي استخوان را از بين مي برد – رافع مؤثر اسهال هاي حاد و مزمن .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود .

60- عرق ميخک (گرم)
مقوي مغز و اعصاب – مسکن سر درد ، دندان درد – تقويت لثه – ضد اضطراب –  تقويت معده و کبد – ضد استفراغ – درمان قلنج و سکته هاي ناقص ، تنگ نفس و سرفه هاي خلط آور .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا نصف استکان ميل شود .

61- عرق نعنا (گرم)
مقوي معده – مولد خون – اشتها آور – رفع دل درد و دل پيچه – ضد تشنج – باد شکن – رفع گرما زدگي اطفال – رفع سکسکه .
طريقه مصرف : بعد از هر غذا يک استکان ميل شود .

62- عرق هل (گرم)
مقوي معده – باد شکن – بوي بد دهان مخصوصا سير را از بين مي برد – عرق هل گذشته از خواص درماني آن مصارف فراواني دارد .
توضيع : اگر مي خواهيد چاي خوش طعم و خوش عطر بنوشيد فقط با چند قطره عرق هل غذاهاي مطبوع و دلپذير بخصوص برنج و انواع ته چين با کمي عرق هل شيريني ها و کيک هاي خوشمزه خانگي فقط با کمي عرق هل اگر شما يک مرتبه امتحان کنيد هرگز بدون عرق هل غذا يا شيريني جات ميل نخواهيد کرد.

63- هفت عرق اعصاب (گرم)
تقويت مغز و اعصاب – آرام بخش – اختلالات عصبي ، ضعف اعصاب ، سر دردهاي عصبي ، سر گيجه ، عصبانيت ، بي حوصلگي را درمان مي کند .
طريقه مصرف : روزي سه مرتبه هر وعده يک استکان ميل شود .

64- هفت عرق قلب (گرم)
تقويت قلب – نشاط آور – نيرو بخش – رفع گرفتگي و خفقان قلب – تپش قلب – تقويت عمومي بدن – رفع ضعف بدن .
طريقه مصرف : قبل از هر غذا يک استکان ميل شود .


65- عرق يونجه (گرم)
چاق کننده – مولد خون نيرو دهنده قواي جنسي – تقويت عمومي بدن – به علت دارا بودن انواع ويتامين ها در تامين استخوان بندي اطفال و درمان نرمي استخوان آنها اثر نيکو دارد و چون سرشار از ويتامين (کا) مي باشد مانع خونريزي مي گردد .
طريقه مصرف : بزرگسالان قبل از هر غذا يک ليوان و اطفال قبل از هر غذا نصف استکان ميل شود .

جدیدترین محصولات ما

 • عرق نعنا

  طبیعت گرم

 • معجون چای

  طبیعت گرم

 • عرق کاسنی

  طبیعت سرد

 • عرق زنیان

  طبیعت سرد

 • عرق زیره سبز

  طبیعت معتدل

 • عرق شاهتره

  طبیعت گرم

 • عرق رازیانه

  طبیعت سرد

 • عرق دارچین

  طبیعت گرم

 • عرق هل

  طبیعت گرم

 • عرق بیدمشک

  طبیعت معتدل

 • عرق آویشن

  طبیعت سرد

 • عرق گزنه

  طبیعت گرم

 • معجون چای

  طبیعت معتدل

 • عرق بهار نارنج

  طبیعت گرم

 • گلاب

  طبیعت گرم

 • عرق اسطوخدوس

  طبیعت سرد

محصولات ویژه ما